'

À Login

À
2

Klachtenprocedure

LIMA_klachtenprocedure

Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, het beoordelen van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, discriminerend gedrag, geweld en pesten. Gewoonlijk zullen de meeste klachten in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost.

Indien dit niet lukt, kan nader overleg met de directeur plaatsvinden.Pas wanneer deze afhandeling niet naar tevredenheid geschiedt, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. U kunt u dan laten adviseren door de twee vertrouwenscontactpersonen die elke school heeft. Zij hebben de taak u verder te helpen en te informeren over de stappen die u kunt nemen. Zij kunnen u doorverwijzen naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de Stichting LIMA. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon begeleidt u desgewenst bij de verdere procedure. Een uitgebreide toelichting vindt u in de schoolgidsen van de LIMA-scholen.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.