'

À Login

À
2
  • LIMA is: je hoort er bij

  • LIMA is: het beste uit jezelf halen

  • LIMA is: je eigen keuzes kunnen maken

  • LIMA is: vertrouwen

  • LIMA is: ondersteunend

  • LIMA is: uitdagend

”Jij en ik, samen zijn we meer.”

Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om zich optimaal te ontwikkelen. Een school waar het zich thuis voelt. In een groep waar het aansluiting vindt. Bij een leerkracht die oog heeft voor de sterke en minder sterke kanten van de individuele leerling. Die daarnaast weet dat een kind de groep nodig heeft. Dat kinderen elkaar nodig hebben: “Jij en ik, samen zijn we meer.”

LIMA scholen zijn er in alle soorten en maten. Groot, klein, met een regulier of een speciaal onderwijsprogramma. Iedere school is er zich van bewust dat een goede samenwerking met de andere scholen alleen maar voordeel oplevert. “Jij en ik, samen zijn we meer” geldt dus ook voor onze scholen. Wat onze scholen met elkaar verbindt is de katholieke leest waarop we geschoeid zijn. Vanuit de veilige en vertrouwde omgeving leren kinderen elkaar én elkaars normen en waarden te respecteren.

Een kind ontwikkelt zichzelf. De school zorgt voor een omgeving die kinderen uitdaagt om te leren. Elke Lima-school vraagt ouders actief mee te denken over de ontwikkeling van hun kinderen. Lima-scholen zijn scholen waar ouders, het kind, de groep en de leerkracht met elkaar verbonden zijn vanuit de gedachte: “”Jij en ik, samen zijn we meer."

Vanaf 1 januari 2016 werken Stichting LIMA en Reflexis Openbaar Basisonderwijs samen onder de naam Paraat Scholen.

Laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws over Stichting LIMA.
24 maart, 2017

Uitkomsten Paraatcafés

Bekijk de uitkomsten van de Paraatcafés 
U heeft het vast al gehoord: Paraat Scholen – een samenwerk […]

Ulft, 13 februari 2017
Aan: Ouders/Verzorgers leerlingen Paraat Scholen
Betreft: tekort invalkrachten
Ge […]

Is uw zoon of dochter in de leeftijd om naar de basisschool te gaan? Kom dan eens een kijkje nemen op de […]

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.