'

À Login

À
2

Zorg

LIMA_zorg

Samenwerkingsverband
Om leerlingen met leer- en opvoedingsproblemen zo goed mogelijk in het basisonderwijs te kunnen opvangen, werken de scholen samen in samenwerkingsverbanden. Ons samenwerkingsverband Lichtenvoorde bestaat uit 12 basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs. Deelnemende besturen zijn;

– Stichting LIMA voor katholiek basis- en speciaal onderwijs;
– Katholieke stichting voor basisonderwijs te Silvolde;
– Reflexis Openbaar Basisonderwijs.

Ieder kind heeft het recht zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in een zo normaal mogelijke setting waarin vanuit pedagogisch optimisme en vertrouwen in de ontwikkelingskracht van kinderen wordt gedacht en handelingsgericht gewerkt. In deze boodschap zit het uitgangspunt en het ultieme streefdoel voor de gezamenlijke scholen in het samenwerkingsverband Lichtenvoorde. Om hier aan te werken en met elkaar door te groeien in een doorlopend ontwikkelingsproces, heeft het samenwerkingsverband een aantal mission statements geformuleerd, welke terug te vinden zijn in het strategisch beleidsplan 2011-2015.

Enkele principes worden hieronder aangehaald:
– Het SWV is er op gericht om de zorg zoveel mogelijk naar de leerling te brengen in plaats van de leerling naar de zorg. Kinderen moeten zoveel mogelijk begeleid kunnen worden in de eigen basisschool;
– Het onderwijs moet zo ingericht zijn, dat rekening wordt gehouden met de specifieke mogelijkheden en behoeften van het kind;
– Het kind zelf is de norm;
– De scholen in ons SWV werken aan een beleid, waarbij de verschillen tussen kinderen als uitgangspunt worden genomen;
– De mogelijkheden van de school en van de leraar moeten worden afgestemd op die van de kinderen. Men spreekt dan van adaptief onderwijs;
– In bepaalde situaties, wanneer het niet lukt om tot afstemming te komen wordt besloten tot verwijzing naar een speciale (basis)school.

De doelgroep van het WSNS-beleid bestaat uit alle leerlingen van de basisschool, maar ook de leerlingen die speciale zorg en begeleiding nodig hebben. Hierbij valt te denken aan o.a. dyslexie, ADHD, PDD-NOS. Ook hoogbegaafde leerlingen behoren tot de doelgroep van WSNS.

Het gevolg van het WSNS-beleid is dat leerlingen zoveel mogelijk de benodigde zorg en begeleiding op de basisschool krijgen. Als het binnen het reguliere onderwijs toch niet lukt, gaan leerlingen naar een speciale school voor basisonderwijs. Ook is het mogelijk dat leerlingen uiteindelijk verwezen worden naar het speciaal onderwijs. Door de WSNS-ontwikkeling zijn de basisscholen beter in staat om met specifieke zorgbehoeften van leerlingen om te gaan.

De huidige structuur van het Samenwerkingsverband zal het komende jaar drastisch wijzigen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw Samenwerkingsverband dit moet in de loop van 2013 worden gerealiseerd.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.