'

À Login

À
2

hoogbegaafdheid

Stichting Lima heeft sinds schooljaar 2015-2016 een Plusklas onder haar vleugels.

Wanneer de basisschool rondom het hoogbegaafde kind handelingsverlegenheid ervaart en er een hulpvraag is, kan er gedacht worden aan plaatsing in de Plusklas. In samenspraak met ouders wordt in een zorgteamoverleg gekeken of dit meerwaarde kan hebben.

In de Plusklas krijgen hoogbegaafde kinderen één ochtend in de week onderwijs met ontwikkelingsgelijken.

 

In het Beleidsplan (hoog)begaafdheid St LiMa 2015  staat beschreven wat de doelen zijn en hoe de scholen van Stichting LiMa omgaan met hoogbegaafdheid. Hoofdstuk vijf gaat over de Plusklas (o.a. de toewijzing).

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.