'

À Login

À
2

= ( 0 )

Noodmaatregelen ziekte leerkrachten

Ulft, 13 februari 2017

Aan: Ouders/Verzorgers leerlingen Paraat Scholen

Betreft: tekort invalkrachten

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van Paraat Scholen.

Dit schooljaar zijn wij al meerdere keren geconfronteerd met het feit dat er geen invaller beschikbaar is op het moment dat een groepsleerkracht afwezig is. Dit ondanks het feit dat we beschikken over een goedlopende invalpool.

Een directe oorzaak is de Wet Werk en Zekerheid waardoor het onmogelijk is geworden om invallers zo optimaal mogelijk in te zetten. Een neveneffect van deze wet is dat het aantal invallers drastisch is teruggelopen.

Voor het geval een leerkracht niet vervangen kan worden hebben we een aantal noodmaatregelen opgesteld. Deze noodmaatregelen zijn er op gericht om het invalprobleem in elk geval de eerste dag intern op te lossen door bv. de kinderen te verdelen over andere groepen of door leerkrachten die normaal gesproken andere taken/functies hebben voor de klas te zetten.

Bij Paraat Scholen staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Het kan voorkomen dat, alle maatregelen ten spijt, de kwaliteit van het onderwijs toch in het geding komt bv. door het ontstaan van onrust in de groepen en/of door toename van de werkdruk bij de leerkrachten. In het uiterste geval kan dit er toe leiden dat we u moeten vragen uw kind de tweede en daaropvolgende dag thuis te houden. Om te voorkomen dat kinderen meer dan twee dagen thuis zijn, kunnen het wisselende groepen zijn.

We doen dit natuurlijk niet graag. U mag er dan ook van uit gaan dat wanneer wij u om uw medewerking vragen, het echt niet anders kan.

Wij zijn over dit onderwerp nog in gesprek met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Omdat wij niet uitsluiten dat we op korte termijn gebruik zullen moeten gaan maken van de noodmaatregelen, leek het ons goed u nu al over het voorgenomen besluit te berichten.

Wij hopen dat u er begrip voor hebt dat we tot deze maatregelen hebben moeten besluiten.

Met vriendelijke groeten.

 

Arno Lentfert

Frans Stieber

CvB Paraat Scholen

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.