'

À Login

À
2

Missie

LIMA_Missie

Stichting LIMA biedt goed en passend onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd in Lichtenvoorde, Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender en Zieuwent.

Wij staan ervoor dat:
– Kinderen een goede bagage meekrijgen voor de toekomst: sociaal, competent, autonoom;
– De talenten van kinderen optimaal worden ontwikkeld en benut;
– De basis gelegd wordt voor een leven lang leren;
– Kinderen met plezier naar school gaan.

Onze inspiratiebron is de katholieke geloofsovertuiging. Vanuit deze overtuiging erkennen wij dat er ook in religieus opzicht verschillen zijn tussen mensen. Wij geven ruimte en aandacht aan deze religieuze verschillen en gaan op een respectvolle wijze om met de verschillende manieren waarop mensen in religieus opzicht in het leven staan. Iedereen is bij ons welkom.

LIMA scholen staan dichtbij (de mensen in) de omgeving. Door de unieke ligging van onze scholen (in de kerkdorpen en dorpswijken) ligt hier een uitdaging om de wereld thuis en op school met elkaar te verbinden en te versterken. Wij zijn bij elkaar betrokken.

Stichting LIMA is een lerende organisatie waar zowel kinderen als volwassenen in staat worden gesteld om te leren. Dit leren is gebaseerd op de drie pijlers van adaptief onderwijs: competentie, relatie en autonomie.

Bij stichting LIMA staat de mens centraal:
– De mens als individu met zijn sterke en minder sterke kanten;
– Heel de mens: hoofd, hart en handen;
– Alle mensen: leerlingen, ouders, medewerkers (bestuur, directie, leerkrachten en (onderwijs) ondersteunende medewerkers) en de omgeving.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.