'

À Login

À
2

ICT

LIMA_itc
Op alle elf basisscholen is een ICT-coördinator werkzaam. Het is zijn/haar taak om de ICT op school gestalte te geven. Hierbij moet u zowel denken aan een stukje techniek, gesteund door Heutink ICT, als aan de onderwijsinhoudelijke kant. De ICT-er houdt zich o.a. bezig met welke software er gebruikt wordt, hoe collega’s te stimuleren en te enthousiasmeren en wat kinderen uitdaagt op het gebied van computers, tablets enzovoorts. Dit vanuit de gedachte om kinderen betrokken en gemotiveerd te laten leren.

De ICT-coördinatoren komen vier keer per jaar bij elkaar om te praten over nieuwe ontwikkelingen en elkaar te inspireren, o.a. door praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. Daarnaast is het een uitdaging hoe we kinderen mediawijs kunnen maken, zodat zij hun eigen weg kunnen kiezen in de overdaad aan informatie die tot hen komt via internet, televisie, radio, smartphones, tablets etcetera. De groep wordt aangestuurd door twee bovenschools ICT-ers. De zogenaamde ‘Bicters’. Naast de genoemde werkzaamheden onderhouden zij ook contacten met bestuur, leveranciers, enzovoorts.

Met ons allen willen we het beste halen uit onszelf, onze collega’s en onze leerlingen!

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.